top of page

Novice Karate Group (ages 8 & up)

Public·130 members
Leonardo Watson
Leonardo Watson

Zbardhues


1.Shkoni në farmacinë tuaj dhe kontrolloni seksionin e kujdesit të dhëmbëve për shirita zbardhues. Shikoni vulën e miratimit të Shoqatës së Stomatologëve për të demonstruar se ky produkt është i sigurt. Lexoni dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për çdo produkt që përdorni.
Zbardhues2.Fërkoni dhëmbët me furcë nëse udhëzimet ju tregojnë. Kjo heq çdo mbetje në dhëmbët tuaj që mund të bllokojnë xhel zbardhuesin. Shpëlaj dhëmbët normalisht përpara se të bashkangjitni shiritat.


4.Mbajini shiritat bashkangjitur për 10-45 minuta. Sasia e saktë e kohës varet nga sa e fortë është xhel zbardhues, kështu që lërini ato për aq kohë sa produkti ju udhëzon. Ndërsa prisni, provoni të shtriheni me gojë pak të hapur kështu që tërhiqeni pështymën larg dhëmbëve. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page